Zapamiętaj
Zgubiłeś hasło?
 
Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Regulamin Forum General War
Offline
MisQ
Community Manager
*


Liczba postów: 73

Dołączył: 19.08.2014

Nick w grze: MisQ

Serwer: 1

Sojusz: Alianci

Klan: [CM]

Płeć: mężczyzna

Skąd: Warszawa

Aktywizacja: 717.33

Reputacja
Post: #1
Regulamin Forum General War
Regulamin Forum Generalwar.PL

Ostatnie Modyfikacje:
 • 01.09.2014 - udostępnienie treści Polityki Prywatności
Spis treści:
 • §1 Ogólne Postanowienia Regulaminowe
 • §2 Niedozwolone Treści
 • §3 Użytkownicy Forum
 • §4 Administracja Forum
 • §4 Postanowienia końcowe


§1 Ogólne Postanowienia Regulaminowe

 1. Informacje Ogólne
  1. Założenie i aktywowanie konta na Forum to przywilej Użytkownika, a nie jego obowiązek. Dlatego też starajmy się, aby miejsce te służyło konstruktywnej dyskusji, a kontakt na linii Użytkownik - Zespół Gry oraz Użytkownik - Użytkownik opierał się na wzajemnym szacunku.
 2. Równość wobec zasad / Nieznajomość Regulaminu
  1. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności w razie jego złamania.
  2. W momencie Rejestracji tworzone jest na Forum konto, które powinno być używane tylko i wyłącznie przez jego założyciela.
  3. Regulamin odnosi się do każdego Użytkownika Forum, również do Zespołu Gry.
   • Zespół Gry, z racji wykonywanych zadań posiada jednak rozszerzone uprawnienia, które wyłączają z przestrzegania niektórych postanowień regulaminowych.
   • Należy również pamiętać, że Community Manager ma prawo podejmować decyzje nieregulaminowe.
 3. Regulaminy szczegółowe działów w odniesieniu do Regulaminu Forum
  1. Każdy dział na Forum posiada swój Regulamin Szczegółowy, który jest rozszerzeniem Regulaminu Forum.
   • Oznacza to, że w każdym dziale obowiązuje zarówno Regulamin Forum, jak i Regulamin Szczegółowy Forum.
  2. Co do zasady, w przypadku rozbieżności między Regulaminem Forum, a Regulaminem Szczegółowym przyjmuje się zasady Regulaminu Szczegółowego.

§2 Niedozwolone Treści

 1. Informacje Ogólne
  1. Na Forum (w całym jego zakresie, tj. zarówno w tematach, treści postów, awatarach, sygnaturach, nazwach, wrzucanych grafikach itd) zabrania się publikowania następujących treści:
   • Wulgarnych (dotyczy to także pseudo cenzury oraz cytowania);
   • Obraźliwych, a szczególnie takich, które mogą godzić w innych Użytkowników Forum;
   • Pornograficznych, takich które do pornografii nawołują, bądź takich które są przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich;
   • Reklamujących cokolwiek niezwiązanego z produktami Mellongames S.A.;
   • Łamiących prawa autorskie w całości lub tylko w wybranym zakresie;
   • Łamiących prawo w inny sposób lub namawiających do łamania prawa;
   • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz innych przejawów dyskryminacji;
   • takich, które łamią zasady wzajemnego szacunku oraz nakłaniają do kłótni, agresji itd.
 2. Niedozwolone Treści związane z General War
  1. Na Forum (w całym jego zakresie, tj. zarówno w tematach, treści postów, awatarach, sygnaturach, nazwach, wrzucanych grafikach itd) zabrania się publikowania następujących treści:
   • handlowych, które nakłaniają do kupna waluty premium w inny niż dozwolony sposób;
   • handlowych, które nakłaniają do kupna lub sprzedaży postaci w grze / przedmiotów / surowców lub innych dóbr na linii Użytkownik - Użytkownik
   • handlowych, które nakłaniają do kupna lub sprzedaży dóbr niezwiązanych z grą General War: Memories PL
   • zawierających Dane Konta z forum lub gry (hasło, e-mail, itd);
   • nakłaniających do łamania zasad w grze lub na forum (zarówno dotyczy do niepodporządkowaniu się regulaminom, jak i wykorzystywaniu nielegalnego oprogramowania oraz bug-usingu);
   • wszelkich innych danych umożliwiających kradzież lub identyfikację danego Użytkownika.
 3. Inne Niedozwolone Treści
  1. Jeżeli Regulamin Szczegółowy nie stanowi inaczej, zabrania się umieszczania linków do serwisów zewnętrznych, niezwiązanych z domeną http://www.generalwar.pl lub produktami Mellongames S.A.
 4. Odpowiedzialność za publikowane treści
  1. Obsługa forum nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na forum przez użytkowników. Będzie starała się jednak na bieżąco monitorować forum w celu jak najszybciej reakcji na pojawienie się treści niepowołanych.

§3 Użytkownicy Forum

 1. Informacje Ogólne
  1. Użytkownik staje się Użytkownikiem Forum w momencie rejestracji konta na tym Forum.
 2. Konto Użytkownika
  1. Każdy Użytkownik posiada na forum swoje własne, prywatne Konto Użytkownika, które jest w stanie w ograniczonym zakresie personalizować.
  2. Możliwości personalizacji Konta Użytkownika, to:
   • Nick
    • Nick Użytkownika na Forum powinien spełniać wymogi określone w Regulaminie Forum oraz Ogólnych Warunkach Umowy.
    • W uzasadnionych przypadkach Administracja może dokonać zmiany nicka użytkownika. Co do zasady jednak, nie jest to możliwe.
   • Avatar
    • Avatar (indywidualny "emblemat") Użytkownika musi spełniać następujące wymogi:
     • Wysokość maksymalna: 85 px
     • Szerokość maksymalna: 85 px
     • Objętość grafiki maksymalna: 50 kb
    • Avatar (indywidualny "emblemat") Użytkownika nie może zawierać:
     • Treści zabronionych opisanych w Regulaminie Forum oraz Ogólnych Warunkach Umowy
     • Animacji (wszystkie awatary muszą być statyczne);
  3. Sygnatura
   • Sygnatura (obrazkowa) Użytkownika musi spełniać następujące wymogi:
    • Wysokość maksymalna: 100 px
    • Szerokość maksymalna: 300 px
    • Objętość grafiki maksymalna: 100 kb
    • Może zawierać tylko 1 obrazek
   • Sygnatura (tekstowa) Użytkownika musi spełniać następujące wymogi:
    • Wielkość tekstu maksymalna: 16 pktów
    • Maksymalna wysokość tekstowa: 3 linijki
    • Zawiera maksymalnie 3 kolory tekstu
   • Sygnatura Użytkownika nie może zawierać:
    • Treści zabronionych opisanych w Regulaminie Forum oraz Ogólnych Warunkach Umowy
    • Animacji (wszystkie awatary muszą być statyczne);
  4. Dane Profilowe
   • Przez Dane Profilowe rozumie się wszystkie dane, które są pokazywane w profilu użytkownika, są to między innymi: Serwer / Sojusz / Hobby itd.
   • Dane Profilowe nie mogą zawierać treści zabronionych opisanych w Regulaminie Forum oraz Ogólnych Warunkach Umowy.
  5. Zespół Gry jest zwolniony z ograniczeń opisanych w pkt b,c,d za wyjątkiem ograniczeń dotyczących treści zabronionych.
 3. Zakładanie wątków / odpowiadanie w wątkach
  1. Każdy Użytkownik, który zakłada nowy wątek (temat) jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:
   • Wątek powinien zostać założony w odpowiednim dziale. Gdy nie mamy pewności co do wyboru działu - zapytajmy Zespół Gry. Gdy Zespół gry nie jest dostępny, umieśćmy odpowiednią adnotację w temacie.
   • Wątek powinien zostać założony w taki sposób, aby nie dublować innego, istniejącego wątku o tej samej tematyce. Przed założeniem tematu zaleca się skorzystanie z opcji szukaj ( http://forum.generalwar.pl/search.php ), a także przeglądnięcie danego działu.
   • Zabrania się zakładania tego samego wątku w różnych działach forum.
   • Tytuł tematu powinien wskazywać na późniejszą treść i jak najdokładniej opisywać ów temat. Unikajmy uogólnień! Zamiast "Pomocy", napiszmy "Mam problem w misji 13: rewolucja". Zamiast "Nie działa", napiszmy "Gra wyłącza się przy próbie ataku. Windows 8".
   • Temat nie może zawierać treści zabronionych opisanych w Regulaminie Forum oraz Ogólnych Warunkach Umowy.
  1. Każdy Użytkownik, który odpowiada w wątku (pisze post) jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:
   • Zachęcamy do dyskusji i konstruktywnej krytyki. Zabraniamy jednak potępiania czyjegoś postępowania czy osądzania gustów innych osób w sposób agresywny.
   • Zabrania się umieszczania jednego posta pod drugim przez tego samego Użytkownika.
   • Zabrania się pisania postów, których kolorystyka i stylistyka jest krzykliwa i uniemożliwia odbiór innym użytkownikom.
   • Zabrania się wchodzenia w kompetencje Administracji Forum. Użytkownik nie ma prawa pisać osądzać kogo należy ukarać, bądź też jaki temat usunąć lub zamknąć.
   • Zabrania się spamowania i floodowania w postach.
   • Post nie może zawierać treści zabronionych opisanych w Regulaminie Forum oraz Ogólnych Warunkach Umowy.
  2. Zabrania się umieszczać na Forum skarg dotyczących Zespołu Gry. Skargi takowe powinny być kierowane na Obsługę Klienta ( http://support.generalwar.pl/ )
  3. Zabrania się umieszczać na Forum prywatnej korespondencji z forum i gry na linii Użytkownik - Użytkownik oraz Użytkownik - Zespół Gry.
  4. Zabrania się umieszczać na Forum wątków, które są zapytaniami o powód zablokowania konta. Sytuacje takie wyjaśniane są za pomocą Obsługi Klienta ( http://support.generalwar.pl/ ).

§4 Administracja Forum

 1. Informacje Ogólne
  1. Administracja Forum to część wchodząca w skład Zespołu Gry. W jej skład wchodzi:
   • Community Manager;
   • Moderator Forum.
 2. System Kar i Nagród
  1. W przypadku złamania postanowień Regulaminowych na Użytkownika Forum może zostać nałożona kara. W zależności od przewinienia może to być:
   • Słowne upomnienie
   • Ostrzeżenie
   • Wyciszenie na forum (czasowe lub stałe)
   • Zablokowanie konta gracza na forum (czasowe lub stałe)
   • Wykluczenie (blokada na wszystkich serwisach związanych z General War: Memories PL, które należą do Mellongames S.A.)
  2. Administracja Forum może także stosować wobec najaktywniejszych i najbardziej pomocnych Użytkowników Forum nagrody. Mogą to być m.in.:
   • Specjalna Ranga
   • Specjalny awatar / sygnatura
   • Wyróżnienie
   • Bonusy w grze General War: Memories PL
 3. Decyzje Nieregulaminowe
  1. Community Manager może podejmować decyzje nie objęte niniejszym regulaminem bez podania przyczyny. Co do zasady jednak sytuacja taka jest stosowana rzadko, w przypadku kiedy zachodzi niezbędna konieczność do wykonania takiej akcji.
§5 Postanowienia Końcowe

 1. Regulaminem Nadrzędnym do Regulaminu Forum są Ogólne Warunki Umowy
 2. Mellongames S.A. zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Forum. Zmiany w Regulaminie Forum zostają ogłoszone co najmniej 7 dni przed zakresem ich obowiązywania w grze i forum General War: Memories PL

[Obrazek: logocm.png]
Communuty Manager
General War: Memories PL

Kontakt || OWU || Zasady Gry || Regulamin Forum || Doładuj Konto
25-08-2014, 16:00:59
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości