Zapamiętaj
Zgubiłeś hasło?
 
Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ogólne Warunki Umowy
Offline
MisQ
Community Manager
*


Liczba postów: 73

Dołączył: 19.08.2014

Nick w grze: MisQ

Serwer: 1

Sojusz: Alianci

Klan: [CM]

Płeć: mężczyzna

Skąd: Warszawa

Aktywizacja: 717.33

Reputacja
Post: #1
Ogólne Warunki Umowy
Ogólne Warunki Umowy dla General War: Memories PL

Ostatnie Modyfikacje:
 • 01.09.2014 - udostępnienie treści Regulaminu


Spis treści:
 • §1 Postanowienia Ogólne
 • §2 Podmiot Świadczący Usługi
 • §3 Rejestracja w grze oraz na forum
 • §4 Techniczne uwarunkowania oraz usługi świadczone w ramach gry oraz forum General War: Memories PL
 • §5 Złoto (Waluta Premium)
 • §6 Świadczenie usług oraz rezygnacja z usług
 • §7 Umieszczanie treści i materiałów przez Użytkowników
 • §8 Postępowanie w grze, na forum oraz w Internecie przez Użytkowników
 • §9 Kontakt z Mellongames S.A. Zgłaszanie naruszeń prawa i awarii
 • §10 Postanowienia końcowe


§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach usług dotyczących gry General War: Memories PL.
  1. W regulaminie dostępne są również inne informacje wymagane przez prawo
 2. Definicje:
  1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach usług dotyczących gry General War: Memories PL.
   1. Regulamin Gry – szczegółowy regulamin, który normuje wszystkie kwestie szczegółowe dotyczące wybranej gry Mellongames S.A.
   2. Regulamin Forum – szczegółowy regulamin, który normuje wszystkie kwestie szczegółowe dotyczące Forum Mellongames S.A.
  2. Strona Gry - internetowy strona www posiadająca takie funkcje jak: rejestracja, logowanie do gry, najświeższe informacje, rankingi. Dostępna pod adresem http://www.generalwar.com.
  3. Usługodawca - podmiot, który zarówno zarządza jak i prowadzi wszystkie serwisy związane z General War: Memories PL. Informacje na temat usługodawcy znajdują się w pkt II niniejszego Regulaminu.
  4. Użytkownik (Usługobiorca) - każda osoba, która dokonała rejestracji w grze lub na forum i korzysta (lub korzystała) z tych serwisów w dowolny sposób.
  5. Login - indywidualna nazwa konta, wybierana przez Użytkownika w momencie rejestracji do gry General War: Memories PL.
  6. ID - indywidualny i unikalny numer konta Użytkownika, nadawany w momencie rejestracji do gry General War: Memories PL oraz forum. Numer ID nie jest obieralny.
  7. Nick - indywidualny identyfikator Użytkownika, który widzą inni Użytkownicy gry General War: Memories PL oraz forum.
  8. Konto - struktura informatyczna utworzona każdorazowo przez Użytkownika w momencie rejestracji do gry General War: Memories PL lub forum. Do konta przypisany zostaje: Login, ID oraz Nick Użytkownika. Konto Użytkownika nie jest własnością materialną i nie może stanowić przedmiotu jakiegokolwiek handlu/sprzedaży/wymiany/darowizny. W przypadku zaprzestania korzystania z konta lub utraty do niego praw Użytkownik nie ma prawa ubiegać się o zwrot kosztów związanych z użytkowaniem konta oraz zwrot wirtualnej waluty gry.
  9. Forum - miejsce służące do wymiany informacji między Użytkownikami, podzielone tematycznie w odpowiedni sposób. Umieszczanie informacji jest dostępne dopiero po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.
  10. Złoto - waluta elektroniczna, widziana w grze, udostępniana Użytkownikowi odpładnie. Dzięki Złotu Użytkownik może zakupić specjalne opcje, przedmioty lub inne przywileje w produktach oferowanych w grze General War: Memories PL.
 3. Każdorazowe połączenie się z serwisem lub skorzystanie z serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz potwierdzeniem, iż zapoznał się on z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść oraz zgadza się być z nim związany w sposób prawny.
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza również akceptację Regulaminu Forum oraz Zasad Gry, a także Polityki Prywatności udostępnianych za pośrednictwem forum ( http://www.forum.generalwar.pl), gry (http://www.generalwar.pl) oraz Systemu Pomocy (http://www.support.generalwar.pl).
 4. Mellongames S.A. udostępnia niniejszy regulamin nieodpłatnie za za pośrednictwem forum ( http://www.forum.generalwar.pl), gry (http://www.generalwar.pl) oraz Systemu Pomocy (http://www.support.generalwar.pl). Na specjalne i indywidualne żądanie Użytkownika, Mellongames S.A. udostępni niniejszy regulamin w formie dokumentu PDF, tak aby użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać niniejszy Regulamin za pomocą swojego systemu.

§2 Podmiot Świadczący Usługi

 1. Właścicielem forum ( http://www.forum.generalwar.pl), gry w Polsce (http://www.generalwar.pl) oraz Systemu Pomocy (http://www.support.generalwar.pl). jest spółka Mellongames S.A. z siedzibą ul. Mysłowicka 2A, 01-612 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 100 000 zł, nr KRS: 0000407529, NIP: 7010259915, REGON: 142606847, zwana w niniejszym Regulaminie Usługodawcą.

§3 Rejestracja w grze oraz na forum

 1. Rejestracja w grze General War: Memories PL oraz forum jest całkowicie bezpłatna.
 2. Dokonując rejestracji w grze General War: Memories PL oraz forum, rejestrujący zakłada Konto Użytkownika pozwalające na dostęp do gry i/lub forum oraz uzyskuje status Użytkownika. Konto uprawnia do korzystania z gry i/lub forum. Rejestrując Konto, przyszły Użytkownik zobligowany jest do udzielenia prawdziwych i jak najdokładniejszych informacji.
 3. Rejestracja w grze General War: Memories PL oraz forum jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Usługodawcą , na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Rejestracja w grze General War: Memories PL oraz forum jest możliwa na dwa sposoby:
  1. Szybka rejestracja za pomocą serwisu “Facebook”;
  2. Rejestracja uproszczona dostępna na stronach odpowiedzialnych za produkty Mellongames S.A., to jest:
   1. I. http://s1.generalwar.pl/
    II. http://s2.generalwar.pl/
    III. http://sx.generalwar.pl/ , gdzie x oznacza liczbę z przedziału 0-999
  3. Normalna rejestracja za pomocą formularza, która jest dostępna po kliknięciu opcji “Zarejestruj się” w w grze General War: Memories PL oraz forum;
 5. Po prawidłowym przyjęciu danych przez System automatycznie jest tworzone nowe Konto.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności przeprowadzane na jego Koncie lub za pomocą jego Konta oraz za bezpieczeństwo swojego Konta oraz komputera. W tym celu użytkownik NIE POWINIEN NIGDY:
  1. Podawać hasła do swojego Konta innym Użytkownikom bądź osobom trzecim;
  2. Zezwalać innym Użytkownikom lub osobom trzecim na dostęp do swojego Konta.
  3. Firma Mellongames wraz z jej pracownikami S.A. nigdy nie poprosi Użytkownika o podanie hasła oraz danych dostępowych.
 7. W przypadku utraty hasła lub danych do konta istnieje możliwość ich przypomnienia za pośrednictwem Mellongames S.A. po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości.
 8. Rejestrując się Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane:
  1. Są prawdziwe;
  2. Nie naruszają praw osób trzecich;
  3. Nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych.

§4 Techniczne uwarunkowania oraz usługi świadczone w ramach gry oraz forum General War: Memories PL

 1. Techniczne uwarunkowania świadczenia usług w ramach gry oraz forum General War: Memories PL:
  1. Aby korzystać z w ramach gry oraz forum General War: Memories PL Użytkownik powinien posiadać sprawny komputer, przeglądarkę internetową z obsługą Javy i Flash oraz w miarę sprawne łącze internetowe;
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania plików cookies na komputerze Użytkownika w celu prawidłowego działania gry oraz forum General War: Memories PL.
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem w ramach gry oraz forum General War: Memories PL:
  1. Podstawowym przedmiotem działalności w ramach gry oraz forum General War: Memories PL jest udostępnianie Użytkownikom: forum, oferowanych gier oraz innych zajęć i treści prezentowanych na ww. serwisach.
  2. Korzystanie z oferowanych gier, forum oraz innych zajęć jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne.
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi, elementy portalu / forum / oferowanych gier, oraz zajęcia. Ewentualne opłaty nie będą jednak stanowiły przeszkody w całkowicie nieodpłatnym korzystaniu z ww. usług.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam w swoich produktach oraz czerpania z nich korzyści.

§5 Złoto (Waluta Premium)

 1. W celu wykupienia Złota należy skorzystać z usługi doładowania dostępnej za pomocą serwisu generalwar.pl, klikając na “doładuj swoje konto”.
 2. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą wszelkich powszechnie uznawanych kart kredytowych oraz za pomocą innych metod, które zostały uznane przez Mellongames S.A.
 3. Usługę udostępniania Złota uznaje się za wykonaną w chwili udostępnienia Złota na jego koncie w grze General War: Memories PL, bez względu na to czy Użytkownik wykorzystał Złoto czy też nie.
 4. Usługę doładowania Złota może wykonywać jedynie osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 13 lat za zgodą jego pełnoletniego prawnego opiekuna.
 5. Każdorazowo przed dokonaniem zakupu Użytkownik jest zobowiązany z zapoznaniem się z cennikiem prezentowanym przy odpowiedniej formie płatności:
  1. Mellongames S.A. zastrzega sobie prawo do okresowych lub stałych zmian w cenniku oraz formach płatności. Każdorazowa zmiana zostaje ogłoszona w odpowiednim miejscu w serwisie generalwar.pl;
  2. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zaakceptowaniem ceny za usługę oraz z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu;
  3. Jeżeli zmiany cen lub ewentualne inne poprawki są nieakceptowalne przez Użytkownika, powinien może on w dowolnym momencie usunąć Konto. Mellongames S.A. nie zwróci jednak poniesionych kosztów, które zostały naliczone do momentu usunięcia Konta, oraz nie odliczy niewykorzystanego Złota.
 6. Utrata dostępu do Konta (brak dostępu do adresu e-mail / hasła i brak możliwości zweryfikowania tożsamości) jest równoznaczna z utratą Złoto znajdujących się na tym Koncie bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów na zakup Złota.
 7. Jakiekolwiek transakcje z wykorzystaniem Złota pomiędzy Użytkownikami są surowo zabronione i mogą prowadzić do utraty Konta wraz ze Złotem znajdującymi się na tym Koncie.
 8. Nie ma żadnej możliwości wymiany Złota ponownie na prawdziwe pieniądze lub jakikolwiek inny znak pieniężny. Zasada ta dotyczy się także niewykorzystanego Złota przez Użytkownika.
 9. Jeżeli przeprowadzana transakcja tego wymaga - Użytkownik jest zobowiązany podać swoje autentyczne dane.
  1. Mellongames S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane Użytkownika przy korzystaniu z usługi doładowania Złota.
 10. Złoto jest walutą gry. Każdorazowo przed dokonaniem wymiany Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnym przelicznikiem danej gry.
  1. Zatwierdzona transakcja oznacza, że Użytkownik akceptuje aktualny przelicznik - oznacza to, że Użytkownik nie ma możliwości cofnięcia wykonanej transakcji i nie ma prawa domagać się zwrotu z tytułu takiej właśnie transakcji.
  2. Mellongames S.A. zastrzega sobie prawo do okresowych lub stałych zmian w przeliczniku. Każdorazowa zmiana zostanie umieszczona w odpowiednim miejscu w serwisie generalwar.pl.
 11. Gracz przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszystkie należne płatności pobierane są z góry i nie podlegają zwrotowi w całości ani w części.
 12. Wszelkie błędy związane ze Złotem należy zgłaszać bezzwłocznie Usługodawcy za pomocą systemu obsługi klienta

§6 Świadczenie usług oraz rezygnacja z usług

 1. Korzystanie z portalu w podstawowym zakresie jest całkowicie nieodpłatne.
 2. Mellongames S.A. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawne działanie portalu oraz jego rozwój i popularyzację.
 3. Niedopuszczalne są działania Użytkowników mogące destabilizować i utrudniać korzystanie z portalu, a w szczególności naruszające prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 4. Nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu czuwają osoby zatrudnione przez Mellongames S.A. jako Community Manager (CoMa). Mają oni prawo:
  1. Upominać i ostrzegać Użytkowników;
  2. Monitorować ruch i działania Użytkowników;
  3. Karać Użytkowników poprzez:
   1. Czasowe lub stałe zablokowanie konta Użytkownika (wraz z dostępem do oferowanych produktów);
   2. Czasowe lub stałe zablokowanie adresu IP Użytkownika (wraz z dostępem do oferowanych produktów);
  4. Zmieniać dane dostępowe Użytkownika w przypadku prośby o taką zmianę przez samego Użytkownika zakończonej prawidłowym zweryfikowaniem tożsamości.
 5. Mellongames S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług;
 6. Mellongames S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Korzystanie z portalu przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Treści udostępniane przez innych Użytkowników za pośrednictwem usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Wyłączną odpowiedzialność ponosi autor danej treści.
   1. Mellongames S.A. dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpoznawać i zapobiegać groźnym i niewłaściwym treściom umieszczanym przez Użytkowników.
  3. Szkody wynikłej z niewłaściwego użytkowania gry i forum General War: Memories PL przez Użytkownika jak i nieprawidłowym korzystaniem z opcji związanych ze Złotem.
  4. Problemów związanych z funkcjonowaniem gry i forum General War: Memories PL zaistniałych wskutek zdarzeń ciężkich lub niemożliwych do przewidzenia, którym Mellongames S.A. mimo dołożenia wszelkich starań i zachowaniu należytej odpowiedzialności nie mógł zapobiec. Są to m.in.
   1. Zdarzenia losowe;
   2. Działania osób trzecich;
   3. Awaria dostawcy usług internetowych;
   4. Awaria serwisu obsługującego płatności;
   5. Siła wyższa (np. katastrofa naturalna).
  5. Przerw w funkcjonowaniu gry i forum General War: Memories PL spowodowanych:
   1. Konserwacją portalu;
   2. Wymianą sprzętu;
   3. Aktualizacją oprogramowania i baz danych.
  6. Utratą danych zawartych w grze i forum General War: Memories PL spowodowanych:
   1. Awarią sprzętu;
   2. Awarią oprogramowania / bazy danych;
   3. Innymi okolicznościami, którym Mellongames S.A. nie był w stanie zapobiec.
 7. Mellongames S.A. zobowiązuje się tworzyć i przechowywać okresowe kopie zapasowe baz danych i oprogramowania.
  1. W przypadku krytycznych awarii Mellongames S.A. może wykorzystywać kopie zapasowe do odtworzenia stanu wcześniejszego, przy czym zostaną wtedy utracone dane, które zostały zmodyfikowane po wykonaniu odpowiedniej kopii zapasowej.
 8. Jeśli zajdzie konieczność zakończenia prowadzenia usług związanych z grą i forum General War: Memories PL, Mellongames S.A. zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie na łamach portalu co najmniej miesiąc przed zakończeniem prowadzenia usług.
  1. W przypadku zaprzestania prowadzenia usług związanych z grą i forum General War: Memories PL, Użytkownikom nie przysługuje zwrot Złota (waluty premium), tylko w przypadku, kiedy nie zostało ono wykorzystane do tej pory w grze General War: Memories PL
 9. Jeśli zajdzie konieczność zmiany serwera gry i forum General War: Memories PL (lub przeniesienia bazy danych, oprogramowania etc.) i będzie się ta zmiana wiązała z utratą częściową lub całkowitą dostępu do gry i forum General War: Memories PL, Mellongames S.A. zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie na łamach portalu co najmniej miesiąc przed planowaną zmianą.
 10. Mellongames S.A. zastrzega sobie prawo odebrania Złota, jeśli zostały one zdobyte przez Użytkownika w sposób zabroniony, a w szczególności przy wykorzystaniu błędu gry i forum General War: Memories PL lub jakiegokolwiek innego związanego z produktami Mellongames S.A.
  1. Użytkownik, który znalazł lub wszedł w posiadanie wiedzy o błędzie wskazanym w pkt. 10 jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym Mellongames S.A. używając opcji “Obsługa Klienta”.
  2. Użytkownik, który posiada wiedzę o tym, że inny Użytkownik wykorzystuje błędy w celu otrzymywania Złota lub innej niepożądanej korzyści jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym Mellongames S.A. używając opcji “Obsługa Klienta”.
 11. Mimo iż Użytkownikowi nie przysługuje zwrot utraconego Złota w przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie, Mellongames S.A. dołoży wszelkich starań, aby zrekompensować Użytkownikowi utracone dobra, w sposób który Mellongames S.A. uzna za najlepszy. Mimo największych starań, nie zawsze jednak rekompensata będzie możliwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ten fakt.

§7 Umieszczanie treści i materiałów przez Użytkowników

 1. Każdorazowe nadesłanie jakiejkolwiek treści / materiału przez Użytkownika w grze i forum General War: Memories PL (a także w produktach Mellongames S.A. udostępnianych za pomocą gry i forum) jest równoznaczne z oświadczeniem osoby nadsyłającej, iż jest ona autorem treści / materiału i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także nie narusza ona praw własności intelektualnych osób trzecich.
 2. Każdorazowe nadesłanie jakiejkolwiek treści / materiału przez Użytkownika w grze i forum General War: Memories PL jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie ich w portalu w celu udostępnienia innym Użytkownikom lub innym osobom korzystającym z gry i forum i oświadczeniem, że nie roszczą sobie z tego tytułu żadnych praw i opłat od Usługodawcy, Użytkowników, osób trzecich korzystających z gry i forum.
  1. Autor nadesłanej jakiejkolwiek treści / materiału wyraża również zgodę na wykorzystanie jego treści / materiału przez Usługodawcę, Użytkownika, inne osoby korzystające z gry i forum. Przez wykorzystanie treści / materiału (w części lub w całości) rozumie się:
   1. Sporządzanie cyfrowego zapisu;
   2. Utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie;
   3. Wprowadzanie do własnych baz danych lub pamięci komputera;
   4. Przeprowadzanie korekty stylistycznej i ortograficznej;
   5. Wprowadzanie przeróbek i adaptacji;
   6. Wprowadzanie do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego odbiorcę.
 3. Korzystanie przez Użytkowników lub inne osoby korzystające z gry i forum General War: Memories PL, z udostępnionych materiałów zarówno w zakresie przesyłania i odbioru jakiejkolwiek treści / materiału może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 4. W grze i forum General War: Memories PL obowiązuje całkowity zakaz umieszczania treści / materiałów przez Użytkowników i inne osoby korzystające z gry i forum w celach komercyjnych lub o charakterze komercyjnym.
 5. Mellongames S.A. zastrzega sobie prawo zamieszczania lub usuwania treści / materiałów umieszczonych / nadesłanych w grze i forum General War: Memories PL przez Użytkowników bez podania przyczyn.

§8 Postępowanie w grze, na forum oraz w Internecie przez Użytkowników

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że przyjmuje na siebie osobistą odpowiedzialność za korzystanie z gry i forum General War: Memories PL oraz za wszelkie publikowane przez siebie treści / materiały i swoją aktywność online w ramach gry i forum General War: Memories PL. Użytkownik zobowiązuje się również zabezpieczyć i zwolnić Mellongames S.A., jego licencjodawców, podmioty stowarzyszone, zarząd i pracowników z odpowiedzialności wobec stron trzecich z tytułu odpowiedzialności, strat i wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej wynikającej z takiego postępowania.
 2. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności przestrzegać wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów, regulacji i zasad dotyczących ujawniania i korzystania z własności stron trzecich, w tym z wszelkich praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do tego, aby nie:
  1. Naruszać praw własności intelektualnej Mellongames S.A. lub jakichkolwiek praw osób trzecich;
  2. Promować, publikować, nadsyłać, umieszczać i dystrybuować nielegalne treści / materiały;
  3. Nadsyłać, przesyłać lub ułatwiać dystrybucję treści / materiałów które (są):
   1. Szkodliwe, oszczercze;
   2. Rasistowskie lub obraźliwe w stosunku do mniejszości etnicznych;
   3. Obraźliwe, wulgarne, ogólnie uznawane za naganne;
   4. Lubieżne, pornograficzne;
   5. Naruszają prywatność lub prawa publiczne.
  4. Zmieniać lub zamykać Konta innych Użytkowników, a także zastraszać, wykorzystywać, molestować, dyskredytować, zniesławiać, pomawiać, ani wykonywać żadnych innych działań wymierzonych w Użytkowników, inne osoby korzystające z gry i forum General War: Memories PL, pracowników, członków i gości Mellongames S.A.
  5. Próbować uzyskać dane dostępowe do gry i forum General War: Memories PL lub inne dane i informacje od Użytkownika.
   1. Należy pamiętać, że pracownicy Mellongames S.A. NIGDY nie proszą o podanie hasła i innych danych dostępowych umożliwiających bezpośrednie zalogowanie się na konto!
  6. Podszywać się pod innych Użytkowników lub pracowników (przedstawicieli) Mellongames S.A., jego licencjodawców, podmioty stowarzyszone.
  7. Nadsyłać fałszywe zgłoszenia i bezpodstawne skargi do Mellongames S.A.
  8. Umieszczać w grze i forum General War: Memories PL treści / materiały niebędące jego własnością ani przedmiotem posiadanego przez niego prawa do swobodnej dystrybucji.
  9. Wysyłać pliki (lub linki) zawierające wirusy lub inne niebezpieczne / uszkodzone dane.
  10. Publikować lub przesyłać jakiekolwiek dane dotyczące Użytkowników za pomocą gry i forum General War: Memories PL lub produktów oferowanych przez Mellongames S.A.
  11. Ingerować w dane wysyłane lub odbierane przez serwery obsługujące grę i forum General War: Memories PL, a w szczególności włamywać się do nich i deszyfrować je.
  12. Wykorzystywać błędy w grze i forum General War: Memories PL lub innych produktach Mellongames S.A. w celu uzyskania nienależnej korzyści oraz informowanie o tych błędach innych Użytkowników (pośrednio lub bezpośrednio).
  13. Dokonywać wszelkich działań, które mogą zakłócać Użytkownikom lub innym osobom korzystającym z gry i forum General War: Memories PL korzystanie z tych produktów Mellongames S.A.
 4. Użytkownik, który napotkał lub napotka Użytkownika naruszającego którykolwiek z opisanych wyżej punktów jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym Mellongames S.A. używając opcji “Obsługa Klienta”.
 5. Mellongames S.A. nie zezwala i nie akceptuje żadnych zewnętrznych usług do wymiany lub kupna Złota. Dotyczy to w szczególności:
  1. Wymiany lub kupna Złota poza portalem grą i forum General War: Memories PL.
  2. Wymian Kont Użytkownika lub Złota znajdujących się na tych Kontach za pomocą serwisów handlowych (Allegro, Ebay itd.).
  3. Mellongames S.A. zastrzega sobie, że nie odpowiada za wspomniane wyżej transakcje, nie ponosi za nie żadnej ich odpowiedzialności, a także nie popiera ich w żaden sposób.
 6. Użytkownik wyraża również zgodę na to, aby powyższe zasady dotyczyły każdej osoby, której Użytkownik pozwoli na używanie swojego Konta w grze i forum General War: Memories PL i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za konsekwencje wynikające ze złamania zasad przez tą osobę.

§9 Kontakt z Mellongames S.A. Zgłaszanie naruszeń prawa i awarii

 1. Wszelkie uwagi, reklamacje, zapytania, zgłoszenia i informacje odnośnie gry i forum General War: Memories PL i oferowanych produktów przez Mellongames S.A. można wysyłać za pośrednictwem opcji “Obsługa Klienta” lub bezpośrednio pocztą na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Mellongames S.A. zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie uwagi, reklamacje, zapytania, zgłoszenia i informacje możliwie jak najszybciej, nie później jednak niż 14 dni w przypadku pośrednictwa elektronicznego i 30 dni w przypadku poczty na adres siedziby Usługodawcy.
 3. W treści uwagi, reklamacji, zapytania, zgłoszenia lub informacji Użytkownik powinien zawrzeć:
  1. Swój login Użytkownika;
  2. Opis zgłoszenia;
  3. Dodatkowe, niezbędne informacje, które przyśpieszą proces postępowania przez Mellongames S.A.


§10 Postanowienia końcowe

 1. Przed każdym zalogowaniem się Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy Regulamin nie został zaktualizowany. Mellongames S.A. zobowiązuje się informować o każdej zmianie na łamach gry i forum General War: Memories PL
  1. Każdorazowe zalogowanie się do gry i forum General War: Memories PL oznacza akceptację aktualnego Regulaminu przez Użytkownika.
  2. W przypadku niezaakceptowania aktualnego Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik powinien zaprzestać logowania i korzystania z General War: Memories PL i powiadomić o takiej decyzji Mellongames S.A.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego Sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Mellongames S.A. zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie zostają ogłoszone co najmniej 7 dni przed zakresem ich obowiązywania w grze i forum General War: Memories PL

[Obrazek: logocm.png]
Communuty Manager
General War: Memories PL

Kontakt || OWU || Zasady Gry || Regulamin Forum || Doładuj Konto
25-08-2014, 16:01:32
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości